Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Jaipur

Shri Jaideep Das,

Deputy Commissioner,

KVS (RO), Jaipur Region

Address >>

Kendriya Vidyalaya Sangathan,

(Regional Office),

92,  Gandhi Nagar Marg, Bajaj Nagar,

Jaipur 302015 (Rajasthan)

Telephone >>

Phone:

0141-2704572

Fax:

0141-2706882

D.C. (R):

0141-2705393 

Website >>

www.kvsjaipur.nic.in